Oleh: Fadhilatush Sheikh Prof. Dr. Sulayman bin Saliymullah Ar-Ruhayliy hafidzahullahu ta’ālā

Kabar Gembira dengan Surga bagi yang Meninggal dalam Keadaan Berpuasa

“Wahai hamba-hamba Allah! Sesungguhnya puasa Ramadhan adalah ibadah, apabila ditutupnya amalan seorang muslim dalam keadaan dia sedang berpuasa, maka dia mendapatkan kabar gembira berupa dimasukkan kedalam surga. Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang berpuasa sehari karena mengharapkan wajah Allah, yang dia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga.”

【 HR. Ahmad no. 23324, dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radiyallahu’ anhu, dan Al-Albanī mengatakan dalam Ahkāmul Janāiz hlm no. 43 Sanadnya shahih 】

📚【 Al-Khair fī Syahril Khairāt, hlm. 19-20 】